Nieuws


Nieuws

Werkzaamheden
Bekendmakingen


S.M.S. DIENST

         

De n.v. Energiebedrijven Suriname introduceert binnenkort een S.M.S. dienst ( Short Message Service), welke zal zorgdragen voor een optimale communicatie tussen het bedrijf enerzijds en de klanten anderzijds.

Daarom zullen wij binnenkort een aanvang maken met de herregistratie van onze klanten wat ook inhoudt dat wij over de meest belangrijke informatie van U willen beschikken.

 

De voordelen die de SMS dienst U biedt zijn o.a.:

      Het kunnen opvragen van openstaande fakturen

      Het doorgeven van storingen

      Het doorgeven van meterstanden en onderhoud van technische zaken aan ons distributie net. Etc.

 

De NV. E.B.S kan U ook tijdig op de hoogte houden van

Buurtstoringen, elektriciteitsuitschakelingen, achterstallige rekeningen en Tips over zuinig omgaan met energie. etc

 

Voor het welslagen van dit project vragen wij Uw volledige medewerking.

Nochthans nodigen wij U uit om Uw gegevens door te geven. U kunt bellen, faxen of

langs lopen bij n der dienstencentra om de volgende gegevens door te geven:

 

 

      Naam:.............................................

      Adres:.............................................

      Aansluitnr:......................................

      Huistel.nr:.......................................

      Werktel.nr:......................................

      Cel.nr.:.............................................

      Emailadres:.....................................

 

Fax nummer: 475972

Telefoon nummer: 471045  tst. 216, 237, 238, 247, 248, 249, 285,

                                                   288, 318, 337, 339, 357, 358 en 359

   

 


Gepubliceerd op: 7/20/2008 6:51:00 AM  
Bron: n.v. ebs


Terug

[Sitemap]    

Copyright N.V. Energiebedrijven Suriname.   
Paramaribo - Suriname, All Rights Reserved.